Uitbreiding bestuur

Tijdens de algemene ledenvergadering van woensdag 29 januari 2020 zijn Ger Derikx en Hay Botden gekozen om toe te treden tot het bestuur. Gé Aerts was aftredend en is ook herkozen, hij zal de voorzittersrol weer met plezier voortzetten. Een dank aan de leden in het vertrouwen dat ze door deze verkiezingen hebben uitgesproken.

Joep Peters en Hans Werkman waren al bestuurslid sinds 2019 en in totaal bestaat het bestuur nu weer uit 5 leden.

Ger Derikx zal het penningmeesterschap van Hans Werkman overnemen, Hans bedankt dat je het afgelopen jaar het secretariaat EN het penningmeesterschap hebt gecombineerd.