Historie

Sinds jaar en dag heeft de parochie O.L. Vrouw Ten Hemelopneming een herenkerkkoor. Zingen was hun hobby, maar het napraten aan de bar was ook altijd erg gezellig! Een aantal leden wilden wel eens iets anders dan alleen maar kerkelijke gezangen.
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Gemengde Zangvereniging in 1988 viel het kwartje, men wilde een mannenkoor. Enkele mannen, t.w. Cas Kersten, Sjeng van de Perre en Bernard Wilmer, gingen potentiële kandidaten benaderen. Er bleek voldoende animo te zijn en in februari 1988 werd een eerste bijeenkomst gehouden in ’t Haeren. De enthousiaste aanwezigen zouden proberen om het groepje zangers in spé nog te vergroten.

oprichting

Op 9 maart 1988 werd de tweede bijeenkomst gehouden. Tijdens die vergadering werd het Grubbenvorster Mannenkoor opgericht. Jos Wilmer uit Blitterswijck werd bereid gevonden om het koor te dirigeren. Er werd een voorlopig bestuur benoemd: Sjeng van de Perre, voorzitter; Wim Haket, secretaris en Bernard Wilmer, penningmeester.
Op maandag 11 april 1988 startte Jos Wilmer in De Zwaan met de repetities. Veertien mannen waren present, t.w.: Guus Briels, Jan Coenders, Ton van Dijk, Wim Haket, Pierre Hanegraaf, Cas Kersten, Jan van de Laar, Pierre Oostdam, Hay van de Pasch, Sjeng van de Perre, Frans Spekking, Herman Weersink, Bernard Wilmer en Guus Zeegers. In de loop van 1988 sloten Chris Geurts en Jos Bartelds zich nog aan. De piano werd gehuurd van de Gemengde Zangvereniging.
Langzaam maar zeker werd de groep zangers groter. Medio 1989 werd de repetitieavond verschoven naar de woensdagavond. De koorleden waren allemaal enthousiaste zangers en de gemiddelde opkomst was ca. 85%. Zelfs het voetballen op woensdagavond kon de zangers er niet van weerhouden om de repetitie bij te wonen.