Vrienden van het koor

Draagt U als persoon het Grubbenvorster Mannenkoor een warm hart toe, wordt dan Vriend(in) van het Grubbenvorster Mannenkoor.

Vrienden van het koor hebben de volgende voordelen c.q. faciliteiten:

 

Informatie:

– U wordt persoonlijk op de hoogte gehouden van de activiteiten en concerten van het GMK.

 

Activiteiten:

– Vrienden van het koor kunnen deelnemen aan uitstapjes of andere gezelligheidsactiviteiten van het koor.
– Hierbij gelden voor Vrienden van het koor dezelfde regels als voor de partners van de koorleden. Denk hierbij aan entreegelden en kosten busvervoer.

 

Concerten:

– Concerten gegeven te Grubbenvorst door het GMK zijn voor Vrienden van het koor entreevrij.
– Voor Vrienden van het koor wordt een gereserveerde plaats vooraan vrijgehouden (op voorwaarde dat de komst vooraf is doorgegeven)
– Voor bezoeken van concerten elders gelden voor Vrienden van het koor dezelfde regels als voor de partners van de koorleden. Denk hierbij aan entreegelden en kosten busvervoer.

 

Optreden in de privé-sfeer:

– Vrienden van het koor kunnen op verzoek gebruik maken van zangdiensten van het GMK bij aangelegenheden, zoals huwelijk- en ambtsjubilea, bestaansfeest bedrijf, rouwdiensten e.d.
– De kosten voor dergelijke optredens worden in rekening gebracht. Dit betreft de kosten van dirigent, begeleiding, vervoer e.d.
– Dit dient altijd plaats te vinden i.o.m. het bestuur van het GMK. De uiteindelijke beslissing ligt bij het bestuur van het GMK. (Dit zal onder meer afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van eigen dirigent, begeleiding, voldoende koorleden en het programma van het koor).

 

Kosten:

– De minimum te betalen bijdrage is € 50 per persoon per jaar maar kan uiteraard ook hoger.
– Met een jaar wordt daarbij bedoeld een cultureel jaar, dat loopt van september tot en met augustus van het daaropvolgende jaar.
– Het bedrag dient bij aanvang van het culturele jaar in zijn geheel te worden betaald.