Pu(u)r Zang uit Grubbenvorst

Pu(u)r Zang is een zanggroep die in 2019 is ontstaan vanuit het Grubbenvorster Mannenkoor GMK.

Deze zanggroep is onlosmakelijk verbonden aan het GMK en heeft zo mogelijk tot doel het aantrekken van nieuwe GMK-koorleden. “Pu(u)r Zang” staat onder auspiciën van het bestuur en de muzikale leiding van het GMK.

De gekozen naam “Pu(u)r Zang”, is afgeleid van het Franse “pur sang” en dat staat voor echt, op en top en volbloedig. De verbastering naar “Pu(u)r Zang” geeft uitdrukking aan datgene wat deze zanggroep doet, “Zingen vanuit je hart en zingen vanuit je ziel”.

Het repertoire bestaat uit zeer herkenbare dialect en sfeerliederen, met af en toe ook een “knipoog”, die de luisteraars uitnodigen om mee te zingen ook vanuit hun hart en vanuit hun ziel. Dit alles gebeurt met muzikale begeleiding van Wiel Verbeek. Ook zijn echtgenote, Margo Verbeek, ondersteunt “Pu(u)r Zang” zo nodig bij het opzetten van de muzikale uitvoering van het gekozen repertoire.

Wilt u “Pu(u)r Zang” uitnodigen om uw feestje, of welke gelegenheid dan ook, luister bij te zetten met een vrolijke noot, neem dan contact op met Joep Peters (tel. 06 2295 8972) of mail naar puurzang19@gmail.com.