Overlijden Hay van de Pasch (1e tenor)

Op 8 juni 2022 is overleden ons lid Hay van de Pasch (1e tenor). Hay was 78 jaar. Hij was vanaf de oprichting in 1988 lid van het GMK en heeft zich altijd met veel passie ingezet voor het koor. Diverse malen mocht het GMK de doop opluisteren van de door Hay speciaal daarvoor opgekweekte rozen.

Wij wensen de familie veel sterkte toe