Zingend de zomer in.

Juli 2017. Dit jaar heeft het Grubbenvorster Mannenkoor het muzikale seizoen 2016/2017 afgesloten met een meezingavond. Deze meezingavond was met name bedoeld om iedereen, jong en oud, in de gelegenheid te stellen eens met ons mee te zingen. Uiteraard waren hiervoor bekende liedjes gekozen en werden de teksten op een scherm geprojecteerd. Mede dankzij de toelichtingen van onze gastdirigent Hennie Ramaekers en zijn interactie met het publiek werd er met plezier meegezongen.

Na de pauze traden Margo en Wiel Verbeek op met nog meer bekende liederen. Ook hier heeft menigeen niet stil gezeten en enthousiast meegedaan. Aan de reacties van het publiek te horen was het een zeer gezellige avond. Onze voorzitter Jo Strijbosch maakte al een toespeling op een mogelijke herhaling voor het volgend jaar.

Deze meezingavond was tevens de laatste avond dat Hennie Ramaekers als tijdelijke dirigent het Grubbenvorster Mannenkoor heeft gedirigeerd. Onze eigen dirigente Oksana is bevallen van een gezonde zoon en na de vakantie hopen we haar weer terug te zien. Wij zijn uiteraard zeer dankbaar dat Hennie heeft willen invallen en twee maanden lang ons op de sterke en zwakke punten heeft gewezen.

In de foto-album staan enkele foto’s van deze meezingavond.