GMK viert Caeciliafeest

Zaterdag 20 oktober 2018 heeft het Grubbenvorster Mannenkoor weer het jaarlijkse Caeciliafeest gevierd. Dit jaar waren het de tweede tenoren die een gevarieerd programma hadden samengesteld. Passend bij het feit dat ons koor dit jaar 30 jaar bestaat hebben we eerst een bezoek gebracht aan het Museum “terug in de tijd” te Horn. Hier hebben we ons kunnen vergapen aan een zeer uitgebreide verzameling van voorwerpen uit de vorige eeuw. Menigeen zocht met weemoed naar zijn eerste brommer. Na dit bezoek gingen we weer terug naar de toekomst en hebben we eerst genoten van een goede maaltijd bij Mick in ’t Haeren. Daarna volgde een afwisselend programma met veel zang dat enkel onderbroken werd voor de huldiging van Piet Zanders die 25 jaar lid is van het koor Chris Lucassen als zanger van het jaar voor zijn vele verdiensten voor het koor.

De verrassing van deze avond was de presentatie van een nieuw koortje Pu(u)r Zang. Dit koortje bestaat uit een tiental leden van het GMK die zich met name richten op het zingen van gezellige meezingers. We zullen zeker nog vaker van ze horen.

Al met al was het een mooi programma en de tijd vloog voorbij. Een dank aan de organisatoren van dit geslaagd Caeciliafeest.

Zie voor enkele foto’s van deze Caeciliaviering de Foto-album