Nieuwsberichten

Meezingavond 2018

Woensdag 4 juli organiseerde GMK tijdens de laatste repetitie-avond van het seizoen de jaarlijkse meezingavond. Het was druk. Roel Verheggen was aangezocht om de avond […]

Asperge feest 2018

1e Pinksterdag was weer HET moment van/voor de asperges. Onder een strak blauwe hemel en natuurlijk volle zon werd de markt druk bezocht. Het Grubbenvorster Mannenkoor (GMK) […]

Bestuurswissel

Tijdens onze jaarlijkse algemene ledenvergadering op Aswoensdag jongstleden heeft er een bestuurswisseling plaats gevonden. Afgetreden zijn: Jo Strijbosch, voorzitter. Zijn taak wordt overgenomen door Gé […]