Opschonen Maasoever

Zaterdag 19 maart 2016 hebben we met 9 personen deelgenomen aan de actie “schone maasoever”. De volgende personen hadden zich opgegeven: Guus Briels. Pierre Hanegraaf, Leo v.d.Laar, Joep Peters, Jeu Pouwels, Erich Teelen, Thei Verstappen, Jos Wilmer en Piet Zanders. Piet kon helaas door ziekte niet deelnemen, maar Geertjan Zinken, die met zijn vrouw Annie de actie een het filmen was, nam spontaan zijn taak over, waarvoor hulde.

Van de gemeente werden bij de coördinator Pierre vuilniszakken, hesjes, handschoenen en prikkers afgeleverd. Jammer maar de hesjes waren aan de krappe kant en er waren geen ringen bij de vuilniszakken zodat deze niet open bleven staan. Hiervan is bericht gedaan aan de gemeente.

Vanaf het veer naar Velden werd in noordelijke richting ongeveer 1 km en in zuidelijke richting 500 m schoongemaakt. Het was gelukkig droog weer en de stemming was opperbest.

In totaal hebben we 21 vuilniszakken volgemaakt met zwerfvuil welke op een afgesproken plaats werden gedeponeerd, zodat de gemeente deze maandag konden ophalen. We waren om 10.00 uur begonnen en omstreeks  13.30 uur was de klus geklaard. Een aantal foto’s zijn op verzoek van Maria Huibers van de gemeente aan haar toegestuurd. Deze zijn ook te bekijken in onze foto-album

Doordat de zakken telkens dicht waaiden, moest er veel met de hand worden opgeraapt. Daardoor zullen er wel personen zijn geweest die zondag pijn in de rug hadden. Maar zaterdag mocht dat de pret niet drukken.

Voor een volledige impressie van de uitgevoerde werkzaamheden bekijk volgende filmpje:

______________________________________________________________________________________________________________________________________