Bestuurswissel

Tijdens onze jaarlijkse algemene ledenvergadering op Aswoensdag jongstleden heeft er een bestuurswisseling plaats gevonden. Afgetreden zijn:

Jo Strijbosch, voorzitter. Zijn taak wordt overgenomen door Gé Aerts.

Geertjan Zinken, secretaris.  Deze taak wordt overgenomen door Jan Leneman.

Het Grubbenvorster Mannenkoor bedankt Jo en Geertjan voor hun jarenlange inzet en hopen dat zij nog lang plezier mogen hebben in het koor. We wensen tevens de nieuwe voorzitter en secretaris veel succes.